Home Política JCE dispone aproximadamente 1,200 mesas para votación de discapacitados